Śrutownice zawieszkowe typ GTU – tunelowe
https://blastech.pl/wp-content/uploads/2017/05/001-2.jpg https://blastech.pl/wp-content/uploads/2017/06/001-2-100x65.jpg
https://blastech.pl//wp-content/uploads/2017/05/002-2.jpg https://blastech.pl/wp-content/uploads/2017/05/002-2-100x65.jpg
https://blastech.pl//wp-content/uploads/2017/05/003-2.jpg https://blastech.pl/wp-content/uploads/2017/05/003-2-100x65.jpg
https://blastech.pl//wp-content/uploads/2017/05/004-1.jpg https://blastech.pl/wp-content/uploads/2017/05/004-1-100x65.jpg
https://blastech.pl//wp-content/uploads/2017/05/005-1.jpg https://blastech.pl/wp-content/uploads/2017/05/005-1-100x65.jpg
https://blastech.pl//wp-content/uploads/2017/05/006.jpg https://blastech.pl/wp-content/uploads/2017/05/006-100x65.jpg

Śrutownice zawieszkowe typ GTU – tunelowe

Urządzenia typu GTU będące śrutownicami wirnikowymi zawieszkowymi stanowią de facto samodzielną grupę wśród śrutownicy firmy COGEIM. Podstawą zastosowanie tego typu rozwiązania jest konieczność wkomponowania śrutownicy w zautomatyzowany układ technologiczny, którego śrutowanie jest częścią. Zakłady produkcyjne, które wykorzystują nasze rozwiązania, zakładają pełne obłożenie produkcyjne i wykorzystanie w maksymalnym stopniu możliwości proponowanych przez nas maszyn firmy COGEIM. Podstawowym momentem przy wyborze urządzeń typu GTU jest dokładne zweryfikowanie potrzeb produkcyjnych w szczytowych momentach pracy kompletnej linii technologicznej. Śrutownice GTU firmy COGEIM sprostają najwyższym stawianym wymogom określonym jednoznacznie na etapie projektowania ciągu technologicznego. I choć proces śrutowania wydaje się być mocno uciążliwym, to jednak doświadczenie wskazuje, że właściwe zaprojektowanie go na samy początku planowania gwarantuje uzyskanie żądanych efektów.

Urządzenia COGEIM typoszeregu GTU, znajdują zastosowanie w różnych branżach przemysłowych. Doświadczenie wielu naszych klientów wskazuje jednoznacznie, że automatyzacja procesów produkcyjnych i minimalizowanie czynnika ludzkiego tam, gdzie jest to możliwe, wpływa znacznie na zmniejszenie kosztów produkcji. Wszędzie tam zastosowanie będą miały urządzenia wirnikowe firmy COGEIM.

CHĘTNIE ODPOWIEMY NA PAŃSTWA PYTANIA ZWIĄZANE Z OFERTĄ FIRMY BLASTECH

+48 797 711 297

biuro@blastech.pl

Ikona informacji